Aantal handmatige Dimona-aangiften

50.195 aangiften

In 2023 ontving de dienst Identificatie 50.195 manueel te behandelen Dimona aangiftes van de RSZ. Deze werden manueel door de operatoren behandeld.

Identificatie voor 2de pijler pensioen (db2p)

6.146 identificaties

In 2023, werden 6.146 manuele identificaties doorgevoerd door ons team voor de tweede pensioenpijler.

 

Aanvragen INSZ

In 2023 vonden er in totaal 80.717 aanvragen plaats via belgianIDpro.be. Dit is een verhoging van 15% ten opzichte van vorig jaar. De top 6 landen waarvoor we een aanvraag voor een INSZ-nummer hebben ontvangen kan u raadplegen in de grafiek.

De meeste aanvragen komen ook dit jaar uit Roemenië, met een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Voor Polen ontvingen we iets minder aanvragen. Polen ruilt zijn plaats met Frankrijk waarvoor we 2% meer aanvragen ontvingen dan vorig jaar.

2023
k1 k2 k3 k4
Maand jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
Aanvragen 6.177 5.002 5.776 5.651 6.468 7.974 7.114 12.567 8.998 6.276 5.188 3.526

Piek aanvragen

De meeste identificatieaanvragen vinden plaats in de zomer (juni-september). Voornamelijk in augustus nemen we een grote piek in het aantal aanvragen waar. Deze periode trekken veel seizoenarbeiders naar België voor activiteiten in de sectoren landbouw, tuinbouw of horeca.

Secties 2023 Eindtotaal
k1 k2 k3 k4
Landbouw, bosbouw en visserij 2.876 5.493 10.885 3.089 22.343
Administratieve en ondersteunende diensten 3.788 3.830 4.570 3.586 15.774
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2.061 1.998 2.046 1.697 7.804
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 994 1.674 2.611 711 5.990
Vervoer en opslag 956 937 1.296 889 4.078
Industrie 1.055 1.060 1.033 759 3.907
Groot- en detailhandel; reparative van auto’s en motorfietsen 742 973 1.001 673 3.389
Bouwnijverheid 877 727 740 687 3.031
Verschaffen van accommodatie en maaltijden 679 914 841 641 3.075
Onderwijs 865 470 725 664 2.724

Type werkgevers

In 2023 hebben werkgevers/professionals 80.717 verschillende aanvragen van INSZ-nummer ingediend via belgianIDpro.be (Nieuw venster). De sectoren waarvan de meeste aanvragen kwamen zijn:

  1. Landbouw & visserij (meer dan 22.000 aanvragen)
  2. Administratieve & ondersteunende diensten (meer dan 15.000 aanvragen)
  3. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (bijna 8000 aanvragen)

Bij de Landbouw & visserij zien we een stijging van bijna 50% in het aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar (22.343 vs. 12.395). Ook de vrije beroepen en het openbaar bestuur en Defensie winnen aan populariteit.

Pierre Brouns

“De procedure met betrekking tot de ontvangst van een bepaald bedrag, in het kader van een aanvullend pensioen uit de 2e pijler, kan voor sommigen beangstigend zijn. De betrokken burgers zijn niet noodzakelijk op de hoogte van de modaliteiten die van toepassing zijn en dit kan angst opwekken. We zijn hier om de context van dit product uit te leggen, de te volgen procedure en deze mensen gerust te stellen wanneer ze contact met ons opnemen, dit is onze missie. Onze beloning is om te horen dat deze mensen gerustgesteld zijn en dat ze het (eindelijk) begrepen hebben.“

— Pierre Brouns – Contact Center

Aantal oproepen CC Betalingen

2023
Taal FR NL
Aantal 21.768 20.367
Percentage 51,66% 48,33%
Totaal 42.135

Contact Center betalingen & DB2P

Het ContactCenter Betalingen ontving in 2023 42.135 oproepen. Van deze oproepen werden er 21.748 in het Nederlandstalige team ontvangen en 20.367 in het Franstalige team. De type oproepen die het meeste voorkomen zijn vragen naar de stand van hun dossier, de betaaldatum van hun pensioen, de mogelijkheid om bij te verdienen, etc.

Het DB2P-team, dat vragen beantwoordt over de 2de pensioenpijler, heeft in 2023 18.920 zaken behandeld. Elke zaak omvat één of meer telefoongesprekken of een mix van telefoongesprekken en e-mails. Dit betekent een toename van 40% in het aantal telefoontjes ten opzichte van 2022.

95% procent van de vragen is afkomstig van burgers, terwijl de overige 5% van de telefoontjes afkomstig is van pensioeninstellingen of verzekeraars die problemen hebben met het doen van hun aangifte online of via het batchsysteem.