Bezoeken platform

1.077.125 bezoeken

Een stijging van 32,5% in vergelijking met 2022

Voltijds werk in 2023

800.095 vrouwen

1.280.592 mannen hadden een voltijdse job in 2023. Dat is 38% meer dan de vrouwen.

Aantal personen met ten minste 1 dag tewerkstelling. Voltijds is op het hele jaar gemeten, dus met ten minste 286 dagen VTE (regime 6) in 2023.
Geslacht Zonder voltijds werk Aantal personen Gemiddeld loon
Vrouwe 1.305.123
26.705,92
Man 926.720
26.253,98
Geslacht Met voltijds werk Aantal personen Gemiddeld loon
Vrouwe 800.095
52.836,84
Man 1.288.592
57.232,51
 

Werkdagen in 2023

Uit de tabel blijkt duidelijk dat het gemiddeld aantal vrouwen met een voltijdse baan gedurende het volledige jaar veel lager ligt dan bij de mannen (38% minder). Doorheen het jaar werken vrouwen dus vaker deeltijds of hebben zij vaker periodes tussen contracten in of waarin zij niet werken.

De situatie van het gemiddelde loon blijft stabiel in vergelijking met 2022, met een kloof van minder dan 8% meer inkomsten voor de mannen. De lonen zijn daarentegen min of meer gelijk tussen mannen en vrouwen voor wie deeltijds werkt.

De impact op het werkelijke inkomen uit arbeid naar geslacht kan worden verklaard door verschillende factoren, waaronder verschillen in het werkpatroon tussen mannen en vrouwen (voltijds/deeltijds), de gevolgen voor het loon van een loopbaanonderbreking (tijdens en na), het verschil in M/V-beloning voor hetzelfde stelsel en voor dezelfde functie, maar er zijn ook verschillen naargelang de sector van activiteit.

Category Tewerkstelling als werknemer Tewerkstelling als werknemer + gelijkstelling Tewerkstelling als ambtenaar Tewerkstelling als ambtenaar + gelijkstelling Beide statuten tewerkstelling Beide statuten tewerkstelling + gelijkstelling
20-29 2.4 2.8 0.1 0.1 2.5 2.9
30-39 6.3 7.9 0.5 0.6 6.8 8.4
40-49 10.3 13.3 1.4 1.5 11.8 14.8
50-59 14.7 19.6 2.5 2.6 17.2 22.1
60-65 16.6 23.6 4.5 4.7 21.1 28.3

Gemiddeld aantal samengedrukte jaren *

Als we naar het begin van de loopbanen kijken, merken we op dat de 20 tot 29-jarigen in totaal gemiddeld minder dan 3 jaar hebben gewerkt als werknemer en/of ambtenaar (met inbegrip van gelijkgestelde perioden). Dit cijfer daalt erg lichtjes in vergelijking met 2022.

Het aandeel van de gelijkgestelde dagen (werkloosheid, ziekte, loopbaanonderbreking/tijdskrediet, ...) neemt toe naargelang de leeftijd. Dit aandeel wordt berekend door het verschil te bekijken tussen de arbeidsjaren met gelijkgestelde perioden en de arbeidsjaren zonder gelijkstelling. Voor de leeftijdsgroep 20-29 jaar komt dit op 0,4 jaar, ofwel 13,7%. Dit aandeel van gelijkgestelde dagen neemt toe, respectievelijk tot 20% voor de 30-39 & 40-49-jarigen en tot 22,5% voor de 50-59-jarigen. Dit aandeel bereikt zelfs 25,4% voor de leeftijdsgroep 60-65 jaar, een sterke stijging in vergelijking met 2022 (+7%).

Voor het einde van de loopbaan zien we dat de gemiddelde loopbaanduur 28,3 jaar is, met een gemengde loopbaan als werknemer en/of ambtenaar (met inbegrip van gelijkgestelde perioden).

Aantal personen & gemiddeld inkomen naar geslacht & leeftijd
Leeftijd in 2023 Vrouwen Mannen Totaal
Aantal Gemiddeld inkomen Aantal Gemiddeld inkomen Aantal Gemiddeld inkomen
< 20 6.743 9.238,69 € 15.264 12.944,32 € 22.007 11.808,9 €
20-29 382.867 26.494,59 € 438.590 29.387,82 € 821.457 28.039,34 €
30-39 558.658 34.722,33 € 571.060 41.184,63 € 1.129.718 37.988,95 €
40-49 521.226 41.159,51 € 526.271 49.180,38 € 1.047.497 45.189,26 €
50-59 479.085 42.441,75 € 500.957 54.234,61 € 980.042 48.469,77 €
60-65 156.639 36.633,83 € 163.170 51.617,01 € 319.809 44.278,41 €
 

Inkomen naar geslacht & leeftijd

Kijken we naar het gemiddelde inkomen voor alle werkenden, dan bereiken de inkomens hun maximum tussen 50 en 59 jaar, maar deze evolutie is veel minder sterk bij vrouwen: gemiddeld €26.494 voor vrouwen van 20-29 jaar en tot €42.441 voor vrouwen van 50-59 jaar. De mannen hebben daarentegen een inkomen van meer dan €54.000 van 50-59 jaar, ofwel 22% meer dan de vrouwen.

Tussen de leeftijd van 20 en 59 jaar, betekent dit een gemiddelde inkomensstijging van bijna 46% voor de mannen tegenover 37,5% voor de vrouwen. Aan het begin van de loopbaan verdienen de vrouwen al gemiddeld bijna 10% minder.

Als we inkomsten M/V in 2023 vergelijken, zien we dat de inkomsten in alle leeftijdscategorieën hoger blijven bij de mannen en dan vooral in de leeftijdsgroep van 60-65 jaar, waar de kloof bijna 30% bedraagt.

De inkomsten uit werk zijn gemiddeld met bijna 10% gestegen in vergelijking met 2022, wat samenvalt met de erg hoge loonindexering in 2023.

Category <20 20-29 30-99 40-49 50-59 60-65
16 0.51 0.04 0.22 0.25 1.32 5.98
17 1.03 0.09 0.46 0.65 2.41 8.12
18 9.39 0.69 1.8 5.13 8.61 11.78
19 88.87 17.66 14.12 9.57 12.4 12.03
20 0 13.98 9.67 9.55 10.86 9.7
21 0 14.18 10.13 10.5 10.3 8.77
22 0 13.67 10.25 10.62 9.19 7.36
23 0 13.58 10.73 9.86 7.78 5.75
24 0 10.87 9.21 7.49 5.8 4.1
25 0 7.12 7.01 5.11 3.97 2.74
26 0 4.04 5.18 3.41 2.59 1.88
27 0 2.33 3.86 2.59 1.74 1.2
28 0 1.25 3.11 2.26 1.36 0.95
29 0 0.5 2.76 2.04 1.16 0.86
30 0 0 2.51 1.92 1.08 0.77
31 0 0 2.07 1.78 1.03 0.68
32 0 0 1.71 1.67 0.97 0.61
33 0 0 1.43 1.55 0.98 0.51
34 0 0 1.16 1.44 0.98 0.46
35 0 0 0.9 1.39 0.97 0.44
36 0 0 0.68 1.33 0.96 0.44
37 0 0 0.52 1.27 0.94 0.47
38 0 0 0.35 1.22 0.91 0.49
39 0 0 0.15 1.22 0.9 0.49
40 0 0 0 1.21 0.89 0.49
41 0 0 0 1.07 0.86 0.49
42 0 0 0 0.91 0.83 0.48
43 0 0 0 0.79 0.8 0.48
44 0 0 0 0.67 0.76 0.52
45 0 0 0 0.52 0.72 0.5
46 0 0 0 0.39 0.72 0.5
47 0 0 0 0.29 0.67 0.5
48 0 0 0 0.19 0.64 0.51
49 0 0 0 0.09 0.62 0.48
50 0 0 0 0 0.58 0.44
51 0 0 0 0 0.5 0.39
52 0 0 0 0 0.41 0.35
53 0 0 0 0 0.33 0.32
54 0 0 0 0 0.25 0.29
55 0 0 0 0 0.19 0.26
56 0 0 0 0 0.13 0.26
57 0 0 0 0 0.09 0.22
58 0 0 0 0 0.06 0.2
59 0 0 0 0 0.02 0.19
60 0 0 0 0 0 0.17

Leeftijd aan het begin van de loopbaan

Als we meer in detail kijken naar de leeftijd aan het begin van hun loopbaan, zien we dat bijna 60% van de 20-29-jarigen gemiddeld tussen 19 en 22 jaar oud aan hun loopbaan zijn begonnen. Als we vergelijken met de categorie van de 60-65-jarigen in 2023, merken we op dat meer dan 25% al werkte op de leeftijd van 16 tot 18 jaar (tegenover minder dan 1% van de huidige 20-29-jarigen).

De start van de loopbaan loopt dus sterk vertraging op bij de nieuwe generaties. Het grootste deel van de categorie van de 20-29-jarigen van 2023 start dus na de leeftijd van 19 jaar met hun eerste werk, maar voor bijna 85% blijft dit wel onder de leeftijd van 25 jaar.

* Methodologie

Samengedrukte jaren stemmen overeen met het aantal equivalente jaren als de persoon fulltime had gewerkt. 3 halftijdse jaren komen bijvoorbeeld overeen met 1,5 samengedrukt jaar.

Loopbaancijfers over personen die in 2023 tussen 14 en 65j oud waren, en een loopbaan als werknemer en/of ambtenaar hadden. Dagen zijn meegenomen vanaf de berekende leeftijd waarop de loopbaan is gestart. Voor werknemers is dit het eerste jaar met ten minste 30 dagen tewerkstelling + militaire dienst (geen studentenjobs). Voor ambtenaren is dit het eerste jaar met aangiftes (tewerkstelling en/of gelijkstelling). Zijn uigesloten: personen met 'speciale' loopbanen (stuur- en cabinepersoneel luchtvaart, zeevarenden, mijnwerkers); personen overgestapt naar een supranationale instelling; personen overleden vóór einde 2023; studentenjobs. Loopbaancijfers als zelfstandige zijn niet gekend bij Sigedis.

Opmerking: "Samengedrukte jaren" verwijst naar het aantal equivalente voltijdse jaren

2023 Totaal
Unieke bezoekers 416 759
Aantal sessies 1 077 125
Nieuwe bezoekers 255 739
 

Evolutie van de bezoeken aan het platform in 2023

In 2023 bezochten 416.759 mensen mycareer.be (Nieuw venster), een stijging van niet minder dan 21% in vergelijking met 2022. Sinds 2020 groeit het succes van het platform met een stijging van bijna 38% (met een gemiddeld aantal unieke bezoekers per jaar dat gestegen is van 303.926 naar 416.759).

2023 was ook een belangrijke mijlpaal voor ons, met een nieuw record, want sinds de lancering in 2017 hebben we meer dan 1,2 miljoen unieke bezoekers mogen ontvangen!

Ook het aantal nieuwe bezoekers steeg met 15% ten opzichte van vorig jaar, tot 255.739.

In totaal registreerden we meer dan een miljoen bezoeken in 2023. Daarmee is het nog maar eens bewezen dat veel burgers het steeds belangrijker vinden om hun loopbaan te beheren.

Bezoekersstatus gedurende hun hele loopbaan: b.v. enkel als werknemer of een combinatie van verschillende statuten (zelfstandig & werknemer,…)

Combinatie van statuten: overzicht van de verschillen voor één persoon tijdens zijn/haar loopbaan verschillen

Wie bezoekt het platform?

Onze bezoekers zijn, in vergelijking met 2022, voornamelijk mensen die onder andere een werknemersstatuut hebben (98,73%), gevolgd door mensen met een gemengde loopbaan met een periode van werk als werknemer en als zelfstandige (26,30%).
Deze cijfers blijven nu al vier jaar erg stabiel, behalve voor de burgers die alleen als zelfstandige hebben gewerkt. Zij bezoeken iets talrijker het platform (van 6.116 naar 7.471).

Unieke bezoekers per leeftijd & geslacht (in 2023)
Category Vrouw Nieuwe bezoekers Man Nieuwe bezoekers
18-19 877 836 1711 1601
20-24 12329 9873 15662 11444
25-29 23865 16339 26112 16358
30-34 26407 17060 29175 17205
35-39 24374 15240 28018 16383
40-44 22103 13797 25773 15208
45-49 18665 12014 22971 13754
50-54 18773 12008 24181 13897
55-59 20744 12214 29506 15129
60-64 14519 8457 21691 10530
65 3262 2493 6041 3899

Unieke bezoekers per leeftijd & geslacht in 2023

In 2023 stellen we een sterke toename vast van het aantal bezoeken van de jongste leeftijdscategorieën. Het aantal bezoeken van de 20-24-jarigen is zo in vergelijking met 2022 met bijna 30% gestegen en bij de 25-29-jarigen met meer dan 26%.

De leeftijdsgroepen die het meest geïnteresseerd zijn in hun loopbaangegevens blijven niettemin, net zoals in 2022, de 30-34-jarigen (55.582 personen), gevolgd door de 50-59-jarigen (50.250 personen). We merken ook dat de mannen in de meerderheid zijn (gemiddeld 55%) in alle leeftijdscategorieën.

Mycareer.be (Nieuw venster) is dus een platform dat doorheen de carrière wordt gebruikt en alle werkende leeftijdsgroepen interesseert.

2023 Totaal
Nieuwe behandelingen 16 335
Gesloten dossiers 12 716
Openstaande dossiers 932
 

Aantal behandelde dossiers

Talloze burgers blijven rechtstreeks via de toepassing mycareer.be (Nieuw venster) vragen stellen over hun loopbaan. In 2023 stellen we een substantiële toename vast van het aantal vragen dat door de burger werd gesteld (stijging van 18% in vergelijking met 2022), evenals van het aantal behandelde dossiers (+15%). De geopende dossiers dalen dan weer met 18% in vergelijking met 2022.

Het merendeel van de vragen gaan over de RSZ en de FPD en betreffen thema's zoals de loon

De toepassing wordt continu verrijkt met nieuwe gegevens en zal nog veel evolueren in 2024, met veel nieuwigheden en een nieuwe algemene vormgeving, wat zeker een impact zal hebben op het soort vragen dat wordt gesteld en op het aantal bezoeken aan het platform.