CareerPro
Homepage website careerpro.be - Federal Learning Account (Nieuw venster)

Levenslang leren

Met het oog op het stimuleren van levenslang leren werd er eind 2022 een individueel opleidingsrecht en het opstellen van een opleidingsplan ingevoerd via de Arbeidsdeal. Ook bij Sigedis werd in 2023 een eerste opleidingsplan opgesteld. Daarnaast kreeg Sigedis samen met de RSZ de missie een nieuwe toepassing te bouwen waarin alle rechten op opleiding en alle gevolgde opleidingen van werknemers worden bijgehouden: de ‘Federal Learning Account’ (kortweg ‘FLA’). In 2023 hebben onze teams gefocust op de ontwikkeling van het FLA-platform. Er volgde een testfase met een honderdtal werkgevers en op 1 april 2024 volgde dan de lancering voor het grote publiek.

Een genderbewust pensioensysteem

Ook voor de aanvullende pensioenen was het een belangrijk jaar. Sigedis heeft samen met de Federale Pensioendienst, het Federaal planbureau en het RSVZ onderzoek gedaan naar de verschillen bij recent gepensioneerden in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen en de evolutie ervan. Voor het eerst werd ook het globale pensioen bekeken, dus over de twee pensioenpijlers heen. In 2023 werden de resultaten in de kijker gezet tijdens een studienamiddag. PensionStat.be kreeg er meteen ook een uitgebreid, nieuw deel ‘Gender & Pensioen’ bij waar alle studies en cijfers per geslacht terug te vinden zijn. Ze zullen ook regelmatig geactualiseerd worden.

Sofie Palmans, Business Projectleider 2de pijler pensioenen
Steven Janssen, Algemeen Directeur Sigedis
Homepage sectie “Gender & Pensioen” op PensionStat.be

Over de Europese landgrenzen heen

Onze dienst Operations werkte in 2023 aan het uitbouwen van een virtueel LRO-loket (Local Registration Office) waar buitenlandse burgers digitale sleutels kunnen verkrijgen die hen toelaten om ook gebruik te maken van de Belgische onlinediensten. In december is een eerste pilootfase met succes gelanceerd. De officiële lancering is voor begin 2024 voorzien.

Een nieuwe werkomgeving

Met het hybride werken, een vlotte combinatie van werken in Brussel en telewerken, hadden we al enkele jaren ervaring. Maar, het werd tijd ook onze fysieke werkomgeving daaraan aan te passen. Gevarieerde werkvormen vragen ook om een infrastructuur die dat technisch en ruimtelijk mogelijk maakt. Daarom besloten we in 2023 om naar een nieuw gebouw te verhuizen met meer open, inspirerende en flexibele ruimten.

De verhuis was goed voorbereid door een enthousiast team van medewerkers die hun collega’s ondersteunden bij de aankomende verandering en die hen de nieuwe omgeving gaandeweg leerden kennen. In een recordtijd van vier maanden werd de hele beweging afgerond. Begin 2024 verhuizen we naar onze nieuwe plek. Na 16 jaar hebben we daarmee ons vertrouwde kantoor in de Zuidertoren verlaten. Onze oprechte dank gaat uit naar de Pensioendienst die al die jaren voor ons gezorgd heeft en naar de RSZ voor het warme onthaal op de nieuwe plek.

Ontspanningsruimte
Zicht van centraal Atrium
Bur-O-Bar

Tijd voor concrete cijfers

Zoals altijd zijn wij al onze partners dankbaar voor de fijne samenwerking. We kijken ernaar uit om in 2024 opnieuw samen mooie resultaten te behalen. Al onze realisaties met concrete cijfers ontdekt u op deze website. Jullie zullen dit jaar een aantal nieuwigheden in de grafieken en tabellen kunnen ontdekken.

Veel leesplezier,

Steven Janssen
Algemeen directeur
Jean Moureaux
Afgevaardigd Bestuurder